Klimatiltak Foto Shutterstock NTB Scanpix

En overgang til mer fornybar elektrisitet kan rett nok minske karbonavtrykket. Men samtidig kan arealbruken øke. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

En overgang til mer fornybar elektrisitet kan rett nok minske karbonavtrykket. Men samtidig kan arealbruken øke. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix