Fornybar Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

En overgang til mer fornybar elektrisitet kan rett nok minske karbonavtrykket. Men samtidig kan arealbruken øke. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Bra for miljøet? Ikke nødvendigvis. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix