Akuttmottaket 3 Foto St Olavs hospital – Kopi

Folk som kommer inn til mottaket prioriteres raskt etter en mer overflatisk undersøkelse. Noen må deretter stille seg i kø. Men dette øker ikke dødsrisikoen. Foto: St. Olavs hospital

Folk som kommer inn til mottaket prioriteres raskt etter en mer overflatisk undersøkelse. Noen må deretter stille seg i kø. Men dette øker ikke dødsrisikoen. Foto: St. Olavs hospital