Prematur Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Tilknytningen mellom barn og foreldre starter allerede ved fødselen, og mange faktorer kan påvirke den. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Tilknytningen mellom barn og foreldre starter allerede ved fødselen, og mange faktorer kan påvirke den. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix