Rein 4 Foto Per Harald Olsen NTNU

Fordi det er for mange rein i forhold til mat i Finnmark, ville en del dødd av sult, dersom det ikke fantes rovdyr. Rovdyrene tar de svakeste, og sørger dermed for at færre rein dør av sult. Det betyr mer mat til resten av flokken. Og bedre slaktevekt for reineierne. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Fordi det er for mange rein i forhold til mat i Finnmark, ville en del dødd av sult, dersom det ikke fantes rovdyr. Rovdyrene tar de svakeste, og sørger dermed for at færre rein dør av sult. Det betyr mer mat til resten av flokken. Og bedre slaktevekt for reineierne. Foto: Per Harald Olsen, NTNU