Rein 3 Foto Per Harald Olsen NTNU

Når færre rein skal dele på maten, blir slaktevekten på de gjenværende dyrene høyere, fordi hvert enkelt dyr får mer å spise. Dermed blir reineiernes tap mindre enn tidligere antatt. Foto: Per Harald Olsen, NTNU