Tommel opp Illustrasjon Shutterstock NTB Scanpix

De store sosiale mediene og plattformene kan fremme tribalisme i samfunnet, at lojaliteten til egen gruppe forsterkes og avstanden til «de andre» øker. Illustrasjon: Shutterstock, NTB Scanpix

De store sosiale mediene og plattformene kan fremme tribalisme i samfunnet, at lojaliteten til egen gruppe forsterkes og avstanden til «de andre» øker. Illustrasjon: Shutterstock, NTB Scanpix