Credo kompost Toum Foto Credo

Alle grønnsaksrester ved Michelin-restauranten Credo komposteres og sendes tilbake til gården grønnsakene kom fra. Foto: Credo

Alle grønnsaksrester ved Michelin-restauranten Credo komposteres og sendes tilbake til gården grønnsakene kom fra. Foto: Credo