Ristningsfeltet Bardal 1B i Steinkjer kommune etanolbehandles og tildekkes i 2010 Foto Eva Lindgaard NTNU Vitenskapsmuseet

Ristningsfeltet Bardal 1B i Steinkjer kommune etanolbehandles og tildekkes i 2010. Foto: Eva Lindgaard, NTNU Vitenskapsmuseet.

Ristningsfeltet Bardal 1B i Steinkjer kommune etanolbehandles og tildekkes i 2010. Foto: Eva Lindgaard, NTNU Vitenskapsmuseet.