ducky, klimamål, klimautslipp. gründere
Det er et enormt potensial for å påvirke som enkeltpersoner – hjemme, på jobb og i politikken – til mer miljøvennlige valg, mener Mads Simonsen, Johan G Eilertsen og Silje S. Solberg i Ducky.eco. Foto: Mona Sprenger

Gründere jobber for at verden skal nå klimamålene

Klimafrustrasjon fikk tre tidligere NTNU-studenter til å slutte i trygge og godt betalte jobber. I stedet ville de utvikle en digital verktøykasse for et grønt skifte. Nå banker verden på døra.

TRONDHEIM: – Jeg må innrømme at jeg er litt frustrert. Hva svarer jeg ambassaden i Sveits og det tyske universitetet? Hvordan skal jeg følge opp alle de internasjonale henvendelsene? spør Nigel Powell.

Det er ukentlig mandagsmøte i Ducky.eco. Nigel Powell er med på videooverføring fra Storbritannia, og Oslo-kontoret er også koblet på. Det er hektiske tider for den grønne oppstartsbedriften, som har utviklet en digital verktøykasse som skal motivere til kutt av klimagasser.

– Vilt travelt

Nå jobber Ducky.eco med NTNU Reiseløftet som hjelper NTNU-ansatte til å endre sine reisevaner. Til høsten braker det løs med nasjonalt skolemesterskap i utslippskutt i samarbeid med Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom. På Hadeland skal seks kommuner konkurrere i utslippskutt og så er det alle prosjektene som gründerne ennå ikke kan snakkes om offentlig.

– Vi har et enormt potensial for å påvirke som enkeltpersoner. Hjemme, på jobb og i politikken.

– Det er vilt travelt, men ambisjonen vår er å bidra til at verden når FNs bærekraftsmål. Det er mye bra fokus på bærekraft, men det skjer bare nok for å kompensere for verdens befolkningsøkning. Vi trenger å tenke nytt, sier Mads Simonsen.

– Vi har et enormt potensial for å påvirke som enkeltpersoner – hjemme, på jobb og i politikken.

– Handling skaper endring

Historien om Ducky.eco startet i 2014, da kjente de tre tidligere NTNU-studentene Silje S. Solberg, Johan G. Eilertsen og Mads Simonsen en sterk klimafrustrasjon.

Hvorfor skjer det ingenting? Hvorfor fortsetter utslippene å øke? Og hva kan jeg som enkeltmenneske gjøre?

– Mads og jeg var kolleger i Inventas, hvor vi jobbet som konsulenter med design og prosjektledelse. Vi var begge frustrerte over hvor lite som skjer, hvor vanskelig det er å få til handling i hverdagen, forteller Johan G Eilertsen.

Det samme kjente Silje S. Solberg som da jobbet i Sintef med grønne bygg. Sammen begynte de å diskutere mulighetene for å lage et digitalt verktøy som kan gjøre en grønn forskjell.

Positive tiltak som monner

Gründerne bygger sin digitale verktøykasse på klimadata og forskning fra NTNU. Forskningen viser at verdens klimagassutslipp kan spores tilbake til vårt forbruk av varer og tjenester.

En del av det vi forbruker, er faktisk ikke medregnet i det nasjonale klimaregnskapet. Eksempel: Høsting av bomull til klær, transport og lagring, foregår oftest i land langt vekk. Vi må anerkjenne at en del klimautslipp er det enkeltpersoners behov for varer og tjenester som står bak. Det viktigste tallet å fokusere på er derfor utslipp per person. Ducky har laget denne videoen for å forklare:

– Selv om vi har en relativt stor grad av kontroll over eget forbruk, mangler vi praktisk informasjon om hvordan vi kan redusere fotavtrykket.Det er ekstremt vanskelig å ta gode valg, og det er gjennom handling vi skaper endring, sier Silje S. Solberg.

Hun forteller at verktøyene er designet for å vise hva du kan gjøre mer av for å leve mer bærekraftig.

– Våre verktøy skal bidra til å akselere det grønne skiftet.

– Vi fokuserer på positive konkrete tiltak som monner. I tillegg får du ofte andre effekter med på kjøpet når du tar et bærekraftig valg. Sykler du mer, får du bedre fysisk og psykisk helse. Du sparer penger og CO2. Dette får alt for lite oppmerksomhet, sier Eilertsen.

En kritisk masse

Ducky leverer blant annet klimautfordringer på skoler og arbeidsplasser.

– Vi viser deg hva du kan oppnå i faktiske utslippsreduksjoner sammen med andre. Men den viktigste effekten er sannsynligvis at folk begynner å snakke om klima rundt lunchbordet, og forstår at vi sammen har en enorm påvirkningskraft, sier Mads Simonsen.

– For å få til sosiale strukturelle endringer må vi nå ut til en kritisk masse. Vi må nå folk der de er: På skolen eller på jobb. Våre kunder får også verdifull data om adferd og barrierer i egen organisasjon, sier Eilertsen.

Drevet av indre motivasjon

Ducky.eco teller i dag 13 ansatte og har kontor både i Trondheim, Oslo og Storbritannia.

– Vi opplever at folk kommer til oss fordi de ønsker å jobbe med noe meningsfylt. Parallelt med at vi har jobbet med produktutvikling har vi diskutert veldig mye hva slags bedrift vi ønsker at Ducky.eco skal være, sier Mads Simonsen.

Han forteller at Ducky.eco ikke har noe tradisjonelt hierarki eller flat struktur.

– Vi har en ny og veldig spennende modell som vi kunne snakket i timesvis om – selvorganiserte team. Kort fortalt så handler det om at hver enkelt vokser inn i fleksible roller, og tar mer ansvar enn det som er vanlig i andre bedrifter.

Alt går til det grønne skiftet

– Vi er ikke en av de mange oppstartsselskapene som utvikler en ny app for å tjene penger på det grønne skiftet. Våre verktøy skal bidra til å akselere det grønne skiftet. Pengene går tilbake til å nå dette målet, sier Eilertsen.

Han understreker at for å lykkes med å bidra til at verden når sine klimamål er det viktig å ha en solid forretningsmodell og kunne skalere raskt globalt.

– Kundene våre er organisasjoner med en ambisiøs miljøstrategi, og de vet hvor utfordrende det er å få med enkeltindivider på satsingen. Våre kunder får et verktøy for å kunne skape endring.

– Men er det enkeltindividet som har ansvaret for å løse klimakrisen?

– Nei, men det store elefanten i rommet er at politikere, toppsjefer og næringsliv ikke tør å gjøre de endringene som må til i frykt for å miste velgere eller kunder. Mens vi enkeltindivider sitter på gjerdet og venter på at politikerne og næringslivet skal gjøre noe. Dette er en runddans som har pågått i 25 år. Den vil vi bryte, sier Solberg.