Enthorinal cortex Rita Elmkvist-Nilsen Kavli

De nye cellene er funnet i enthorinal cortex. Illustrasjon: Rita Elmkvist-Nilsen, Albuerom, Helmet, Kavli Institute for Systems Neuroscience

De nye cellene er funnet i enthorinal cortex. Illustrasjon: Rita Elmkvist-Nilsen, Albuerom, Helmet, Kavli Institute for Systems Neuroscience