MartinBellmann_pv-adapt0119

Trondheim 10.01.2019 : SINTEFs seniorforsker Martin Bellmann utvikler en produksjonsmetode for solccellepaneler som er mye mindre resurskrevende enn tidligere. Foto: Thor Nielsen