Bibliotek Illustrasjon Colourbox

Tenk deg menneskenes samlede DNA, genomet, som en tekst skrevet i bøker som dekker en vegg på 5 meter fra gulv til tak. Det vi gjør med CRISPR/Cas9 tilsvarer å ta frem en bok i samlingen, bla opp på en bestemt side, gå til en bestemt linje på siden og rette opp i ett ord i denne teksten. Illustrasjon: Colourbox

Tenk deg menneskenes samlede DNA, genomet, som en tekst skrevet i bøker som dekker en vegg på 5 meter fra gulv til tak. Det vi gjør med CRISPR/Cas9 tilsvarer å ta frem en bok i samlingen, bla opp på en bestemt side, gå til en bestemt linje på siden og rette opp i ett ord i denne teksten. Illustrasjon: Colourbox