Metformin HOVED Foto Colourbox

Hos gravide med PCOS kan behandling med metformin fra slutten av første trimester redusere risikoen for sene aborter og for tidlige fødsler. Foto: Colourbox

Hos gravide med PCOS kan behandling med metformin fra slutten av første trimester redusere risikoen for sene aborter og for tidlige fødsler. Foto: Colourbox