SMALLSurgery_Hidduwa&STPs01MagnusEndal

Studenter fra CapaCare under opplæring. Foto: Magnus Endal, CapaCare

Studenter fra CapaCare under opplæring. Foto: Magnus Endal, CapaCare