Korgpil Foto Eli Fremstad_web

Korgpil er et eksempel på en fremmedart i slekten Salix. Det er klassifisert som svært høy risiko og finnes naturalisert på flommark og ved vannkanter. Den ble introdusert til Skandinavia for å gi materialer til korgfletting. Overvåkning og eventuell bekjemping av fremmedarter krever sikker bestemmelse, noe som kan være vanskelig for arter av pil og vier. Foto: Eli Fremstad

Korgpil er et eksempel på en fremmedart i slekten Salix. Det er klassifisert som svært høy risiko og finnes naturalisert på flommark og ved vannkanter. Den ble introdusert til Skandinavia for å gi materialer til korgfletting. Overvåkning og eventuell bekjemping av fremmedarter krever sikker bestemmelse, noe som kan være vanskelig for arter av pil og vier. Foto: Eli Fremstad