dav

Bilder fra forsøk med komprimering og pressing av væske ut fra sukkertare. Metoder for å øke lagringstetthet er viktig for å få mest mulig effektiv lagring og fartøystørrelser ut fra investeringer. Foto: SINTEF.