Longeyarbyen-Samfoto

Longyearbyen «by night». Bosetning på Spitsbergen, Svalbard sett fra motsatt side av Adventfjorden om vinteren. Mars.
Foto: © Roy Mangersnes / NN / Samfoto

Nattbilde tatt fra fly over Longeyarbyen. Byen ses opplyst, med himmel og fjell i bakgrunnen, begge deler blå-lilla i kveldslyset.