Bilindustrien kan være en aktuell kunde for bedriften Enodo. Foto: Ole Morten Melgård

NTNU-spinoff skal selge materialkunnskap

SFI CASA har fått sin første kommersielle knoppskyting: Enodo. Bedriften skal selge materialdata med bakgrunn i kunnskap om å modellere materialer.

Enodo er latin og kan bety å analysere eller belyse noe, eller rett og slett å løse opp en knute eller floke. Forretningsideen er å tilby materialdata av høy kvalitet – kombinert med kunnskap om modellering av materialer som utsettes for ekstreme belastninger.

Produktet kalles materialkort.

Slik ser et materialkort ut.

Enkelt forklart er materialkort en sammenstilling av tall som beskriver hvordan materiale oppfører seg under ulike belastninger. Kunden får kortet i form av en tabell, der tallverdiene legges inn i kundens egne datasimuleringer.

Behov for materialkort 

Aktuelle kunder er materialprodusenter og andre tilvirkere, samt industri hvor avanserte simuleringer er nødvendig. Felles for alle er at de trenger pålitelige materialkort for å kunne simulere, beregne, designe og utvikle produktene sine.

Enodo retter seg i første omgang inn mot kjerneområdene til NTNUs SFI CASA: Transport, fysisk sikkerhet, olje og gass. CASA står for Senter for avanserte konstruksjonsanalyser.

Det hele startet med Forskningsrådets FORNY2020-program, der SFI CASA fikk prosjektet Matcards. Det har finansiering ut 2019, og har altså nå har ført til oppstarten av Enodo.

Raskere, mer effektivt og billigere

Prosjektleder Oddbjørn Rødsten i NTNU Technology Transfer AS sier at Enodo på mange måter er et svar på utfordringene SFI CASA og andre sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) møter: Industripartnerne ser at forskningsresultatene som kommer er svært gode.

Jens Kristian Holmen. Foto: Sølvi W. Normannsen

Problemet er at industrien selv mangler ressursene som trengs for å ta resultatene i bruk, og omsette dem i nyskaping som er selve målet med SFI-ordningen.

En del av materialkortene som tilbys på markedet i dag, er basert på modeller som til en viss grad hemmeligholdes. Ifølge Rødsten gjør det noe med tiltroen til modellene som ligger bak kortene. Det betyr at brukerne ikke får full innsikt i hva som brukes som underlag.

Dette vil Enodo utnytte. Ifølge forsker og gründer Jens Kristian Holmen velger de en helt annen, mer pragmatisk og åpen tilnærming, der kundene får innsikt i hvordan materialene er modellert.

 – Enodo springer ut av verdensledende forskning, men for kundene må produktene være håndterlige, pålitelige og forståelige, understreker forsker og gründer Jens Kristian Holmen. 

Bilindustrien har kommet lengst

Bilindustrien er det markedet som er kommet lengst i bruken av materialkort.

En ny bil kan inneholde mellom 300 og 500 ulike materialer. Kortene er særlig viktige når det gjelder komponenter i bilen som har med sikkerhet å gjøre, som støtfangere, støtsoner og sammenføyninger.

Her kan du lese mer om SFI CASA og Enodo