7 Sjakting og georadar

Arkeologene kunne sammenligne begge metoder. Her vises sjaktene på bildene fra georadaren. Foto: NIKU

Arkeologene kunne sammenligne begge metoder. Her vises sjaktene på bildene fra georadaren. Foto: NIKU