Vannkraftverk-Samfoto

Åpne damluker ved Solbergfoss kraftverk under vårflommen i mai 2013. Solbergfoss I ble tatt i bruk i 1924. Glomma. Askim. Østfold.
Flood at Solbergfoss power plant in May 2013. River Glomma. Østfold County. Eastern Norway.
Foto: © Svein Grønvold / NN / Samfoto

Elvekraftverk med stor vannføring gjennom lukene.