Gründere NTNU Foto Kai T Dragland

Flexify undersøkte bakgrunnen til 50 kjente gründere. Mange av dem kom fra NTNU. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Flexify undersøkte bakgrunnen til 50 kjente gründere. Mange av dem kom fra NTNU. Foto: Kai T. Dragland, NTNU