onsager-polarimeter

Kjemi-professorene Oscar Collenberg og Claus N. Riiber var viktige inspiratorer for Onsager under studiet i Trondheim. Onsager fattet interesse for Riibers eksperimentelle undersøkelser av hastigheten på kjemiske reaksjoner i sukkerarter, hvor to eller tre ulike former av et stoff kan gå over i hverandre. Et polarimeter, som vist på bildet, ble brukt under disse undersøkelsene. Dette var starten på Onsagers arbeid med koplete prosesser, som senere skulle lede til Nobel-prisen.