Elite hacker enters internet of things corridor

Illustrasjon som viser korridor der begge vegger er dekt med data-ikoner, og et menneske står som silhuett i enden av korridoren.

A silhouette of a hacker with a black hat in a suit enters a hallway with walls textured with blue internet of things icons 3D illustration cybersecurity concept