mislykketsagingavsilisium

Silisium som er saget, men det gikk ikke bra.

Mislykket waferproduksjon.