Diabetes 3 Foto Colourbox

Diabetes 2 har flere årsaker. Men livssstil spiller ofte en rolle. Foto: Colourbox

Diabetes 2 har flere årsaker. Men livssstil spiller ofte en rolle. Foto: Colourbox