SINTEF-Ocean-Modulferge-Ill-2-beskåret

Tegning i farger som viser to små ferger uten overbygg, på vei fra land