New York City. Foto: Colourbox

Det er neppe en overraskelse at New York, med sine 13,6 millioner innbyggere, kommer høyt opp på lista. Dette er byen med det tredje største karbonavtrykket i verden. Foto: Colourbox

Det er neppe en overraskelse at New York, med sine 13,6 millioner innbyggere, kommer høyt opp på lista. Dette er byen med det tredje største karbonavtrykket i verden. Foto: Colourbox