Dør fisk eutrofiering Foto Colourbox

Dør fisk er blant de mest dramatiske tegnene på eutrofiering. Foto: Colourbox

Dør fisk er blant de mest dramatiske tegnene på eutrofiering. Foto: Colourbox