Svømmesak Foto Julie Gloppe Solem NTNU (5)

– Mange mangler helt grunnleggende svømmeferdigheter, advarer førstelektor Egil Galaaen Gjølme. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

– Mange mangler helt grunnleggende svømmeferdigheter, advarer førstelektor Egil Galaaen Gjølme. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU