Svømmesak Foto Julie Gloppe Solem NTNU (5) crop

– Mange mangler helt grunnleggende svømmeferdigheter, advarer førstelektor Egil Galaaen Gjølme. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

– Mange mangler helt grunnleggende svømmeferdigheter, advarer førstelektor Egil Galaaen Gjølme. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU