Mikrokosmos Foto Kosmos Geomar

Disse merkelige konstruksjonene er egentlig store testrør kalt “mesokosmer”. Her kan du studere fisk i deres naturlige habitat. Foto: Kosmos/GEOMAR

Disse merkelige konstruksjonene er egentlig store testrør kalt "mesokosmer". Her kan du studere fisk i deres naturlige habitat. Foto: Kosmos/GEOMAR