Denne sentrale trioen mottok nyheten om EU-kommisjonens avgjøring: Rådmann Morten Wolden (f.v.) i Trondheim kommune, prosjektkoordinator Annemie Wyckmans ved NTNU og fyrkoordinator Silja Rønningsen i Trondheim kommune. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune
Denne sentrale trioen mottok nyheten om EU-kommisjonens avgjørelse: Rådmann Morten Wolden (f.v.) i Trondheim kommune, prosjektkoordinator Annemie Wyckmans ved NTNU og fyrtårnkoordinator Silja Rønningsen i Trondheim kommune.

Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

I førersetet for stort EU-prosjekt for smarte byer

NTNU, Trondheim og samarbeidspartnere i Limerick og fem andre europeiske byer har nådd til topps i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 med smarte byer-prosjektet «+ CityxChange».

– Dette er fantastiske nyheter. Vi har store forventninger til hva vi kan oppnå i dette samarbeidet, sier professor Annemie Wyckmans, koordinator for smartby-prosjektet «+ CityxChange» og leder for NTNU Smart Sustainable Cities.
 
+ CityxChange er vurdert som det aller beste blant de elleve konkurrerende forslagene. Betegnelsen «excellent» forekommer 40 ganger i den fyldige EU-evalueringen av prosjektsøknaden.
 
Trondheim blir fyrtårnby

Syv europeiske byer er med i samarbeidet, hvor Trondheim og Limerick i Irland blir fyrtårnbyer. Sestao (Spania), Pisek (Tsjekkia), Smolyan (Bulgaria), Alba Iulia (Romania) og Võru (Estland) er med i samarbeidet som følgerbyer.
 
Under ledelse av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, vil disse syv byene utvikle og teste nye løsninger. I de neste fem årene vil byene eksperimentere med hvordan man blir smarte positive energisteder og utveksle erfaringer for å lære av hverandre. 

Hensikten er å bli bedre til å utvikle fremtidsrettede byer, og bidra til å løfte lokalt næringsliv opp og ut. Dette skal skje gjennom smarte energiløsninger, grønn næringsutvikling, ny teknologi og økt innbyggerinvolvering.
 
– Fyrtårnbyene Trondheim og Limerick skal samarbeide med følgerbyene for å bli europeiske foregangsbyer innen smarte, framtidsrettede og bærekraftige løsninger, sier Annemie Wyckmans.
 
NTNUs nye campus som testarena

Trondheim og NTNU vil bruke Sluppen, Brattøra og NTNUs nye campus som testområder. Bydelene ligger i Kunnskapsaksen, et område preget av forskning, utdanning, kunnskapsformidling, offentlig forvaltning, innbyggerdeltagelse og et innovativt næringsliv.
 
Samarbeidspartnerne i dette store prosjektet omfatter også elleve store bedrifter, ni små- og mellomstore bedrifter, tre ideelle organisasjoner og to universiteter (NTNU og University of Limerick). De norske bedriftene er TrønderEnergi AS, ABB Norge, AtB, AVIS Budsjettgruppe, Statkraft Varme AS, NHP Eiendom, IOTA Foundation, Powel AS, R. Kjeldsberg og FourC AS.
 
Øvrige partnere: IES R & D, Energistyrelsen i Plovdiv, Future Analytics Consulting, Research2Market Solutions, ISOCARP, ESB Innovation RoI Ltd, ESB Networks, Ove Arup & Partners SAU, Smart MPower, Space Engagers, Colaborativa, Officinae Verdi og GKinetic Energy Ltd.
 
R. Kjeldsberg AS, som er en av bedriftene som deltar, er involvert i å utvikle Sluppen, en av Trondheims «nye» bydeler.
 
– Det som er spennende med Smartby er at vi jobber frem løsninger som er generelle, og som kan rulles ut i andre byer. Vi kan ikke spesiallage løsninger som passer kun for Trondheim. Det må være et større marked, sier Ole Petter Bjørseth, daglig leder i R. Kjeldsberg AS. 
 
Tett samarbeid mellom NTNU og Trondheim

Trondheim kommune, regionalt næringsliv og NTNU har allerede etablert et godt samarbeid om smarte løsninger og har flere prosjekter på gang.
 
– Trondheim har lenge vært en smart by, og nå får vi også EUs velsignelse. Dette gir oss større krefter og langt flere muligheter i arbeidet med å utvikle byen. Dessuten vil vi gjennom gode løsninger bidra til å utvikle andre europeiske byer, sier rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune.
 
– Trondheim har skjønt viktigheten av å gå sammen med næringslivet for å utvikle løsninger til beste for innbyggerne. Dette gode prosjektet er med på å gjøre byen mer innovativ og bærekraftig, samtidig som det kan føre til næringsutvikling, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Finansiering

Prosjektet vil motta 20 millioner euro i finansiering av det store europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020. I tillegg legger prosjektpartnerne inn 10 millioner euro til lokal gjennomføring av demonstrasjonsprosjektene i Trondheim og Limerick. Forventet prosjektstart er 1. januar 2019.
 
Ekspertgruppen som har vurdert søknaden om Horizon 2020-midler, skriver at de  anbefaler + CityxChange for å demonstrere og underbygge tiltak som vil bidra til en omfattende utrulling av Positive Energy Districts over hele Europa. Det skal gjøre lokale myndigheter til en aktiv og integrert del av energiløsningen, engasjere borgere i bytransformasjon, og involvere hele verdikjeden i distriktet, som strekker seg fra politiske beslutningstakere og byer til universiteter, store bedrifter, små og mellomstore bedrifter og ideelle organisasjoner.
 
Mer informasjon

Kontaktperson: Annemie Wyckmans