PracticingMaintenance

I Norge finnes det 14 yrkesfagskoler, spredt rundt i landet, som tilbyr lærlingeordninger. Halvparten av skolene tilbyr også opplæring til de som allerede jobber i industrien, men mangler fagbrev. I Norge er elevene tett på industrien og lærer mye gjennom praksis. Illustrasjonsfoto: John Birger Stav

I Norge finnes det 14 yrkesfagskoler, spredt rundt i landet, som tilbyr lærlingeordninger. Halvparten av skolene tilbyr også opplæring til de som allerede jobber i industrien, men mangler fagbrev. I Norge er elevene tett på industrien og lærer mye gjennom praksis. Illustrasjonsfoto: John Birger Stav