Nærbilde av kirurg-hender som operer i hodeskalle dekt av grønt klede
Etter hvert som kirurgen fjerner en hjernesvulst, oppstår et hulrom fylt med luft. Luft og ultralydbølger går dårlig sammen. Derfor trengs en væske som gir kontakt mellom ultralydinstrumentet og hjernevevet. Forskning i Trondheim har nå resultert i en ny væske som gjør ultralydbildene fra hjerneoperasjoner bedre. Illustrasjonsfoto: Geir Otto Johansen/Aftenposten/NTBscanpix

Ny oppfinnelse i kampen mot hjernesvulst

 • Av
  Publisert 26.06.18
  Tidligere kommunikasjonssjef i SINTEF Konsernstab

Med frisk kapital satser SINTEF-knoppskuddet SonoClear internasjonalt med en ny væske som skal lette kirurgenes jakt på svulstvev i hjernen.

De to oppfinnerne, teknolog Tormod Selbekk og kirurg Geirmund Unsgård, har utviklet en væske som etterlikner hjernevev. Det gir bedre ultralydbilder under hjerneoperasjoner.

Bilde av tre menn foran moderne bygg.

Oppfinnerne Geirmund Unsgård (i midten) og Tormod Selbekk (til høyre) har utviklet en utralydvæske som gir kirurger bedre bilder underveis i operasjoner, noe som fører til at mer av hjernesvulsten blir fjernet. Investeringssjef Inge Gangås i SINTEF (til venstre) har blant annet bidratt til å få på plass kapital gjennom en emisjon på 12 millioner kroner. Foto Thor Nielsen

Kirurgen fjerner mer av svulsten

− Vår erfaring er at dette vil gjøre det lettere å operere bort mer av hjernesvulsten uten å skade det friske hjernevevet, sier nevrokirurg og professor Geirmund Unsgård.

− Vi vet fra tidligere forskning at bedre fjerning av svulsten vil føre til lengre overlevelse, med samme eller bedre livskvalitet for pasientene.

Nyvinningen er et resultat av mange års forskning i et av verdens ledende miljø innen bildeveiledet kirurgi. To av krumtappene i miljøet skal nå bidra til å kommersialisere teknologien; Selbekk går fra jobben som forskningsleder i SINTEF til å bli teknologidirektør i Trondheims-selskapet, mens Unsgård blir rådgiver.

SonoClear har nylig gjennomført en emisjon på 12 millioner kroner med bidrag fra de eksisterende aksjonærene SINTEF Venture IV, SpareBanken 1 Invest og CoFounder II, i tillegg til investeringsfondet Sarsia Seed fra Bergen som er ny på aksjonærlisten.

Kliniske studier og offentlige godkjenninger

− Vi er meget fornøyd med å ha fått med kompetente medinvestorer som kan bidra til å utvikle selskapet de neste årene. SonoClear er et godt eksempel på hvordan teknologi fra SINTEF gir et bedre samfunn, sier investeringssjef Inge Gangås i SINTEF Venture.

Det gjennomføres årlig cirka 200 000 hjerneoperasjoner i Europa og USA, som er selskapets startmarked. Flere internasjonale kliniske studier skal gjennomføres i løpet av de neste par årene, og etter planen skal offentlige godkjenninger som CE-merking og FDA-godkjenning være på plass i løpet av 2020.

Derfor trengs ultralydvæsken

Fakta om SonoClear

 • Teknologien er basert på ti år med forskning og tett samarbeid mellom klinikere og teknologer i Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling, som er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF.
 • Har utviklet en utralydvæske som etterlikner hjernevev. Oppfinnerne er teknolog Tormod Selbekk og kirurg Geirmund Unsgård.
 • Nyvinningen gir kirurger bedre bilder underveis i operasjoner, noe som fører til at mer av svulsten blir fjernet.
 • Hovedeieren er SINTEF Venture IV. Andre aksjonærer er SpareBank 1 Invest, CoFounder II, og Sarsia Seed.
 • Stiftet i oktober 2016 og holder til i Trondheim.
 • Jan Biti fra selskapet CoFounder leder selskapet i den første delen av kommersialiseringsfasen.
Når en svulst i hjernen skal fjernes, bruker kirurger ultralyd til å finne den og se hvor mye som er igjen underveis i operasjonen. Som regel er det høy kvalitet på bildene i starten av inngrepet.

Etter hvert som kirurgen fjerner svulsten, oppstår et hulrom fylt med luft. Luft og ultralydbølger går dårlig sammen. Derfor trengs en væske som sørger for kontakt mellom ultralydinstrumentet og hjernevevet.

­− Det er akkurat det samme prinsippet som gjelder for ultralydundersøkelser av gravide. Der brukes gel for å sikre at kontakten mellom ultralydinstrumentet og huden er helt tett og uten luft, forklarer Tormod Selbekk.

Fram til nå har hjernekirurger fylt hulrommet med en saltvannsoppløsning. Ulempen er at saltvannsoppløsningen gir noe støy mot slutten av operasjonen. Selbekk og Unsgård har utviklet og patentert en væske som fjerner denne støyen og gir langt bedre bilder.