ultralyd_fotografGeirMogen(2)

Barna til kvinnene med fedme og barna til 20 normalvektige kvinner ble undersøkt med hjerteultralyd to ganger, ved henholdsvis 2 dager og 8 uker. Foto: Geir Mogen, NTNU

Barna til kvinnene med fedme og barna til 20 normalvektige kvinner ble undersøkt med hjerteultralyd to ganger, ved henholdsvis 2 dager og 8 uker. Foto: Geir Mogen, NTNU