Lakseoppdrett utvelgelse 1 Foto Shutterstock – Kopi

Akvakultur vil antakelig spille en stor rolle når nye milliarder skal bli mette. Derfor er det viktig å plukke ut de beste fiskene å drive oppdrett på. Foto: Shutterstock, NTB

Akvakultur vil antakelig spille en stor rolle når nye milliarder skal bli mette. Derfor er det viktig å plukke ut de beste fiskene å drive oppdrett på. Foto: Shutterstock, NTB