NTNU-professor Bruno G. Pollet undersøker hvordan man gjør hydrogen-brenselceller mer effektive. Bruk av ultralyd er en av metodene han forsker på. Foto: Vibeke Ann Pettersen / NTNU

Lyd kan gjøre hydrogen- og brenselceller mer effektive

Brenselcellene i hydrogenbiler er veldig dyre fordi de inneholder mye av det edle metallet platina. Billigere metaller testes nå ut. Likeledes ultralyd for å få mer ut av brenselscellene.

Forskere ved NTNU jobber med nye metoder for å gjøre brenselcellene og hydrogenproduksjon mer effektive og billigere. De tester blant annet uedle metaller i laboratoriene for å finne en erstatning for det kostbare metallet platina.

Professor Bruno G. Pollet forsker også på bruk av ultralyd i produksjonsprosessene. Målet med det er å øke effektiviteten i  hydrogen- og brenselcellematerialene.

– Ved å bruke ultralydbølger i en vannelektrolytisk celle, produseres hydrogen mer effektivt og i større mengder, forteller Pollet.

Hydrogen gir en veldig ren energi, og det er viktig å finne måter som gjør den billigere og mer virkningsfull. Platina-metallet koster i dagens brenselcellemarked rundt 300 kroner per gram, og er derfor ikke et realistisk alternativ for brenselceller til hydrogenbiler i framtida.

Derfor ser forskerne nå på andre alternativer. Foruten å være et veldig rent drivstoff, er hydrogen også veldig raskt å fylle på bilen, sammenlignet med å lade el-bil. Det tar bare et par minutter!

Det er et “men” rundt hydrogen som miljøvennlig drivstoff: – Den må produseres på en bærekraftig og ren måte, sier Pollet.

– For øyeblikket fins det bare noen få tankstasjoner for hydrogen.  Så infrastrukturen for tanking av hydrogen må også utvikles.

NTNU-professoren er optimistisk med hensyn til hydrogen som fremtidig drivstoff for biler.

Han er en av lederne bak konferansen International Hydrogen Fuel Conference in Trondheim 14.-15. mai. Da samles 180 internasjonale forskere på hydrogenbrenselcelle-feltet for å dele sin forskning. NTNU arrangerer konferansen sammen med SINTEF.