Kjæledyrhandel kan ha bidratt til å spre soppen som dreper amfibier på flere kontinenter. Et eventuelt forbud kom for sent for antatt utdødde Bufo periglenes. Foto: Charles H. Smith/Wikimedia Commons

Dødelig sopp fra Øst-Asia dreper amfibiene

Soppen dreper frosker, padder og salamandre. Nå vet vi hvor den kom fra. Kjæledyrhandel kan ha skylden.

Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), kjent som chytrid-sopp, har lenge vært kjent som en årsak til tilbakegang og utryddelse av arter av frosker, padder, salamandre og andre amfibier på flere kontinenter.

Chytrid finnes rundt om i verden, men fram til nå har det vært uklart hvor patogenet først oppsto. Ny forskning viser at det har oppstått i Øst-Asia. 

Resultatene er publisert i tidsskriftet Science. Arbeidet ble utført av forskere ved Imperial College London og flere partnere. NTNU Vitenskapsmuseet var blant partnerne.

NTNU Vitenskapsmuseet bidro ved å sekvensere genomene av frosker infisert av chytrid-bakteriene. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Anbefaler skjerpet biosikkerhet

Forskerne understreker behovet for å skjerpe inn biosikkerheten over landegrensene. Det inkluderer et mulig forbud mot handel med amfibier som kjæledyr for å sikre overlevelse av sårbare arter.

– Biologer har siden 1990-tallet visst at «Bd» står bak tilbakegangen for mange amfibiske arter. Men til nå har vi ikke vært i stand til å identifisere nøyaktig hvor den kom fra, sier førsteforfatter Simon O’Hanlon ved Imperial College London.

– I vår artikkel løser vi dette problemet og viser at linjen som har forårsaket en slik ødeleggelse kan spores tilbake til Øst-Asia.

Chytrid går fra dyr til dyr og sprer seg raskt i naturen. Soppen forårsaker katastrofal dødelighet og tilbakegang hos enkelte arter, mens andre er mindre påvirket.

Soppen forårsaker en sykdom som kalles chytridiomycosis. Sykdommen angriper dyrets hud, påvirker deres evne til å regulere vann- og elektrolyttnivåer og fører til hjertesvikt.

Internasjonalt samarbeid

I denne siste studien samlet et internasjonalt team med 38 institusjoner prøver av patogenet fra hele verden. De sekvenserte genomene av disse prøvene. Dataene ble kombinert med genomene fra tidligere Bd-studier for å lage en samling på 234 prøver.

Forskere analyserte dataene, og så på forskjeller mellom genomene. Fra prøvene identifiserte de fire genetiske hovedlinjer av soppen, hvorav tre fantes globalt. En fjerde linje ble funnet bare i Korea, på frosker som var innfødte i regionen.

Chytrid finnes rundt om i verden, men fram til nå har det vært uklart hvor patogenet først oppsto. Ny forskning viser at det har oppstått i Øst-Asia. Foto: Colourbox

Kjæledyrhandel sprer smittestoffet

Forskernes funn støtter hypotesen om at istedenfor å dateres tilbake tusenvis av år, som tidligere antatt, var det først for mellom 50 og 120 år siden at sykdomsområdet ble sterkt utvidet. Dette sammenfaller med den raske globale utvidelsen av interkontinental handel.

Forskerne mener menneskelig bevegelse av amfibier gjennom kjæledyrhandel direkte har bidratt til å spre patogenet rundt om i verden. De legger til at artikkelen gir et sterkt argument for et forbud mot handel med amfibier fra Asia. Dette på grunn av høy risiko forbundet med eksport av tidligere ukjente stammer av chytrid ut av denne regionen.

Gruppen understreker også trusselen om et annet amfibiepatogen som også har kommet fra Asia (B. salamandrivorans eller BSal), som påvirker salamandere i Europa. Spredningen av dette knytter seg også til den globale handel med kjæledyr-amfibier fra Asia.

NTNU Vitenskapsmuseet bidro

– NTNU Vitenskapsmuseet bidro ved å sekvensere genomene av frosker infisert av chytrid-bakteriene som fantes i museumssamlingene, forteller førsteamanuensis Michael D. Martin ved Institutt for naturhistorie ved NTNU.

– Museets vitenskapelige samlinger gir verdifullt historisk materiale som gjør det mulig for forskere å se direkte tilbake i tid og gjøre genetiske studier av evolusjon. Disse samlingene er også ekstremt verdifulle for å finne genetisk informasjon fra steder som det ellers er vanskelig å reise til og ta prøver fra gjennom feltarbeid, sier Martin.

Kilde: Recent Asian origin of chytrid fungi causing global amphibian declines. Simon J. O’Hanlon et al. Science 11 May 2018: Vol. 360, Issue 6389, pp. 621-627 DOI: 10.1126/science.aar1965