Diamantstruktur Illustrasjon Colourbox

Tilsynelatende perfekte krystallstrukturer kan ha magnetiske strukturer med sin helt egen organisering. Illustrasjon: Colourbox

Tilsynelatende perfekte krystallstrukturer kan ha magnetiske strukturer med sin helt egen organisering. Illustrasjon: Colourbox