Nevronett.no retter seg i all hovedsak mot ansatte og ledere i kommuner som ønsker å etablere slike tilbud. Illfoto: Colourbox

Nevrologisk “leksikon” for kommuner og pasienter

  • Av
    Kortnytt publisert 12.04.18
    Seniorrådgiver, Senter for omsorgsforskning, NTNU i Gjøvik

Nevronett.no er en samling kunnskap for personer med nevrologiske skader og sykdommer. Nettstedet kan blant annet hjelpe til med tilpassede aktivitetstilbud.

Multippel sklerose, epilepsi, hjerneslag, hodeskader, ryggmargsskader og Parkinsons sykdom er eksempler på nevrologiske sykdommer og skader. Nevronett.no er en veiviser som skal være til hjelp i arbeidet med aktivitetstilbud til personer med slike tilstander.

Siden er utviklet for Omsorgsbiblioteket av Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Helsedirektoratet.

Hjelp til egenmestring

– Det anslås at opp mot 150 000 personer i Norge har en nevrologisk skade eller sykdom, enten isolert eller som en del av en annen sykdom. Forebyggende lavterskeltilbud er viktig for å hjelpe folk med egenmestring og for å forhindre ytterligere funksjonssvikt, sier Helga Katharina Haug. Hun er seniorrådgiver i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

Forebyggende lavterskeltilbud er viktig for å hjelpe folk med egenmestring. Det kan nevronett.no bistå med. Illfoto: Halogen

– Kunnskap og innsikt i egen tilstand kan dessuten bidra til at folk i større grad av deltar i samfunnet. 

En samling med nyttig kunnskap

– Det er stor variasjon blant sykdommene og skadene. Ved en del tilstander ses et sammensatt bilde av fysiske- og kognitive problemer. I noen tilfeller også psykiske symptomer som angst og depresjon. For helsetjenesten og spesielt omsorgstjenesten kan det derfor være krevende å legge til rette godt planlagte og tilpassede tiltak for denne brukergruppen, sier forsker Jim Skarli ved Institiutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik.

– En grunntanke i arbeidet med nettstedet har derfor vært å samle erfaringer og kunnskap som kommunene kan dra praktisk nytte av.  

Skarli har jobbet med innholdet på nettstedet og er også emneredaktør i Omsorgsbiblioteket.

– Nevronett.no retter seg i all hovedsak mot ansatte og ledere i kommuner som ønsker å etablere slike tilbud. Samtidig vil både brukere, pårørende og andre kunne finne nyttig informasjon her, mener forskeren.