Magic book. Fairy tale

Bokstavtesten av Greta Storm Ofteland undersøker kunnskapen om store og små bokstaver og lydene som hører til dem. Foto: Colourbox

Bokstavtesten av Greta Storm Ofteland undersøker kunnskapen om store og små bokstaver og lydene som hører til dem. Foto: Colourbox