MarenSalteKallelid20180225_190403

Å fly er den eneste praktiske måten å komme seg frem til ulike deler av Antarktis. Men det å vedlikeholde en rullebane er en stor utfordring, forteller Margaret Knuth, Antarctic Operations Manager ved US National Science Foundation. Her et jetfly på rullebanen ved Troll. Foto: Maren Salte Kallelid, NTNU/UNIS

Å fly er den eneste praktiske måten å komme seg frem til ulike deler av Antarktis. Men det å vedlikeholde en rullebane er en stor utfordring, forteller Margaret Knuth, Antarctic Operations Manager ved US National Science Foundation. Her et jetfly på rullebanen ved Troll. Foto: Maren Salte Kallelid, NTNU/UNIS