Forskning ved NTNU Mikroskop Illustrasjonsfoto Geir Mogen NTNU – Kopi

I løpet av de første 8 årene etter avsluttet studium hadde 39 prosent av de som gikk forskerlinjen, fullført PhD-studiet da de ble spurt. Fire prosent av de andre hadde gjort det. Illustrasjonsfoto: Geir Mogen, NTNU

I løpet av de første 8 årene etter avsluttet studium hadde 39 prosent av de som gikk forskerlinjen, fullført PhD-studiet da de ble spurt. Fire prosent av de andre hadde gjort det. Illustrasjonsfoto: Geir Mogen, NTNU