Lungekreft røntgen Foto Colourbox

De aller fleste som får lungekreft er røykere eller eksrøykere. Men slett ikke alle. Foto: Colourbox

De aller fleste som får lungekreft er røykere eller eksrøykere. Men slett ikke alle. Foto: Colourbox