Gangbrua – Fredrikstad

Hvit vippebro av fiberarmert plast går opp for å slippe gjennom båt på elv som går under broen