Nordlaks og deres samarbeidspartnere fulgte modellforsøkene i Havlaboratoriet hos SINTEF Ocean. F.v: Pål Alexander Fossan fra Fiskeridirektoratet, Håkon Ådnanes i NSK Ship Design og Bjarne Johansen i Nordlaks. Foto: Ingvil Snøfugl

Vil sjøsette oppdrettsanlegg på 385 meter

En helt ny type oppdrettsanlegg som likner mer på en langstrakt offshore-plattform enn et tradisjonelt oppdrettsanlegg, kan snart møte norske bølger.

En modell av havfarmen testes nå i Havlaboratoriet hos SINTEF Ocean, som i løpet av de siste tiårene har testet svært mange flytende oljeinstallasjoner. Nå søker  oppdrettsbransjen seg enda lenger ut i havet for å få både renere vann, mer plass og mindre fare for lus og sykdomssmitte.

– Målet er vårt er å utvikle havbruksnæringen på en bærekraftig måte, og da mener vi nøkkelen er å ta i bruk nytt sjøareal i form av mer eksponerte lokaliteter, sier Bjarne Johansen, prosjektleder i Nordlaks, som står bak satsingen.

Fakta om havfarmen

  • Det nye anlegget til Nordlakslenger  vil romme 10 000 tonn med oppdrettslaks, det vil si opp til 2 millioner laks.
  • Konstruksjonen vil bli 385 meter lang, og er gjort mulig ved hjelp av Fiskeridirektoratets utviklingstillatelser.
  • Tillatelsene er en midlertidig ordning, som ble tildelt innovative prosjekt med betydelige investeringer.
  • Direktoratet hadde fått inn 104 søknader da fristen gikk ut i november 2017.
  • Nordlaks har testet sin konstruksjon i Havlaboratoriet hos SINTEF Ocean. 

Hovedkonstruksjonen er laget av stål og vil inneholde seks store nøter som er designet for å romme 10 000 tonn med oppdrettslaks, det vil si opp til 2 millioner laks. Ute i sjøen vil konstruksjonen bli hele 385 meter lang. Prosjektet ble satt i gang som et resultat av Fiskeridirektoratet sine utviklingstillatelser, som er en midlertidig ordning med særtillatelser som er blitt tildelt innovative prosjekter som innebærer betydelige investeringer. Direktoratet hadde fått inn hele 104 søknader da fristen gikk ut i november 2017.

– Norge er internasjonalt ledende i utviklingen av storskala produksjonsanlegg for lakseoppdrett på eksponerte lokaliteter, sier senior prosjektleder i SINTEF Ocean, Ivar Nygaard. Prosjektet for Nordlaks er det mest omfattende havbruksprosjektet vårt så langt.

– Men det er en klar tendens til at flere og flere bedrifter fra havbruksbransjen tar kontakt, og vi forventer enda flere etter hvert som utviklingstillatelsene blir delt ut, sier Nygaard, som rent teknisk sammenlikner havbrukskonstruksjonen til Nordlaks med store offshore plattformer.

Det største flytende produksjonsskipet jeg har vært med og testet var også drøyt 400 meter langt. Denne konstruksjonen er i samme størrelsesorden. Det sier noe om dimensjonene av det som havbruksnæringen nå satser på, sier prosjektlederen.

Skal tåle 12 meter høye bølger

Nordlaks kaller det unike oppdrettsanlegget for “havfarm”. Den er designet for å tåle høyere bølger og sterkere strøm enn de tradisjonelle fleksible oppdrettsmerdene inne i fjordene, som består av nøter som henger i fleksible ringer laget av plast. Dagens norske anlegg har en viss skjerming fra de mest krevende forholdene, enten inne i fjordene eller litt lengre ut på kysten.

– Det er en ønsket utvikling fra myndighetene sin side at oppdrettsbransjen skal vokse, og da må vi ta i bruk mer eksponerte lokaliteter. Det krever helt andre konstruksjoner og materialbruk enn anleggene våre inne i fjordene, sier Johansen.

Den rektangulære stålkonstruksjonen skal produseres i Kina og settes ut i havet sørvest for Hadseløya i Vesterålen, cirka fem kilometer fra land. Anlegget er allerede testet ved hjelp av datasimuleringer, men Nordlaks vi likevel bruke modelltester for å verifisere sine egne beregninger.

– Det er veldig utfordrende å regne seg til interaksjonen mellom den faste stålkonstruksjonen og nøtene. Siden dette er et helt nytt konsept, mangler vi både praktisk kunnskap og erfaring. Sammen med SINTEF vil vi nå bygge opp denne kunnskapen, sier prosjektleder Håkon Ådnanes i NSK Ship Design, som har designet havfarmen.

Skinnegående servicevogner og “hotell” på anlegget

Fiskeridirektoratet var til stede under testene av pilotprosjektet.

– Dette anlegget har høy innovasjonsgrad og prosjektet ble derfor vurdert til å oppfylle tildelingsvilkårere. Jeg synes det er veldig interessant å overvære testene, sier Pål Alexander Fossan, rådgiver hos Fiskeridirektoratet.

En viktig del av havfarmen, er to servicevogner som vil gå på skinner langsmed konstruksjonen. Vognene vil bli betjent av personell, som bor på havfarmen – akkurat på samme måte som dagens oljeplattformer.

– En sikker og effektiv produksjon av laks er hovedmålet. Vi ser for oss at fiskene vi setter ut vil være oppimot 1 kilo store og være ferdig til slakting innen ett år, sier Johansen fra Nordlaks.

– Hvor tøffe værforhold vil det være utenfor Vesterålen?

– Vi har målt bølgene i området over en periode på ett år og de høyeste var på rundt 8 meter. Under modellforsøkene testes konstruksjonen for 100 årsbølger på oppimot 12 meters høyde, så konstruksjonen vil bli dimensjonert for svært tøffe værforhold.

– Vil fisken tåle disse forholdene?

– God fiskevelferd har vært grunnleggende helt siden vi satte i gang dette prosjektet. Havfarmen er designet for å tåle belastningen på en eksponert lokalitet, og samtidig beskytte fisken mot naturkreftene. Det er store fisk vi setter ut, og oppfølging og dokumentasjon av fiskevelferd er selvfølgelig en prioritet når vi kommer til pilotfasen, avslutter Johansen.

Her kan du se Nordlaks sin egen presentasjon av konseptet Havfarm:

Denne animasjonen viser hvordan oppdrettsanlegget vil fungere ute i sjøen. Det er enorme mengder laks Nordlaks sin havfarm vil produsere.