Mennesker er tilsynelatende godt tilpasset et liv i vann. Kan vannapehypotesen likevel ha noe for seg? Foto: Colourbox

Hvorfor trives babyen i vann?

Hvordan ble vi mennesker som vi er? Levde våre forfedre delvis i vann?

Fagfolk fra flere felter diskuterer menneskenes tilpasning til vann og hvilke følger det eventuelt kan ha for synet på vår egen art.

Den omstridte vannapehypotesen sier at menneskenes forfedre delvis utviklet seg i vann. Fredag 9. mars blir det symposium om vannapehypotesen og menneskenes utvikling. Arrangementet i Kunnskapssenteret i Trondheim er åpent og gratis for alle.

Innlederne:

  • Erika Schagatay, professor, Environmental Physiology Group, Mid Sweden University
  • Paal Aagaard, Nordens første babysvømmeinstruktør
  • Allan Krill, professor i geologi, NTNU
  • Roar Juul, lege, rådgiver, Helse Midt-Norge
  • Eivin Røskaft, professor i biologi, NTNU
  • Marit Syvertsen, jordmor
  • Bernhard Weidle, professor i barne- og ungdomspsykiatri, NTNU

Symposiet begynner kl. 09.00. Fullt program finner du her. Facebook-lenke her.

Vannapehypotesen er omstridt fordi den ikke stemmer med fossilfunn. Men professor Allan Krill stiller spørsmål ved dateringen av fossiler som skal vise menneskelig utvikling. Han mener disse fossilene slett ikke viser våre forfedre, og at veien fra andre primatarter er atskillig kortere og mer direkte enn antatt.