Fig_4_Alm_lite

Gand-flue tegnet bak på ei runebomme fra Rødøy (Helgeland). Dikterpresten Petter Dass (1647–1707) kom til å fortelle om gand som fluer, som han kalte «Belzebubs fluer» (djevelens fluer). Johan Randulf (1686–1735) forteller om gandfluer omtrent slik i Nærøymanuskriptet (1723): Ikke alle finner har disse fluene, men kun de sterkeste og mest lærde noaider. Når de runer etter dem … åpenbares i luften en stor fugl på størrelse med en hønse-hauk eller falk. Denne spyr ut til dem disse gand-fluer av sitt nebb, og noen rister de ut fra sine fjær og vinger. Det er uten tvil naturlige, men forgiftede fluer, som denne Satan i sin fugle-ham har sanket fra et annet sted i verden, til Finnenes onde tjeneste. Fluene samler finnen opp og legger i en eske, for siden å sende dem ut som gand. Illustrasjon: XA Qv. 23, NTNU UB