Til nå har vannmerking som regel krevd tilgang på spesialutstyr. Men forskere ved NTNU har nå utviklet en metode som vil gjøre det enklere å lage vannmerker. Foto: Reiner Eschbach, Journal of Imaging Science and Technology

Vannmerking kan stanse falske billetter

En ny metode vil gjøre det enkelt å legge inn vannmerker i bilder og digitale dokumenter. Dermed kan hjemmeprintede billetter bli vanskelig å forfalske.

Vannmerking er en vanlig måte å unngå dokumentforfalskning på. Noen vannmerker kan ses med det blotte øye, andre må man ha spesialutstyr for å avsløre.

Til nå har vannmerking av dokumenter som regel krevd tilgang på spesialutstyr. Men forskere ved NTNU har nå utviklet en metode som vil gjøre det enklere å lage vannmerker.  

– Programvaren vi utvikler kan for eksempel brukes av konsertbillettleverandører. Dette kan sikre at konsertbilletter folk printer ut hjemme, ikke er forfalsket, sier doktorgradsstudent Vlado Kitanovski. Illfoto: Colourbox

– Programvaren vi utvikler kan for eksempel brukes av konsertbillettleverandører. Dette kan sikre at konsertbilletter folk printer ut hjemme, ikke er forfalsket, sier doktorgradsstudent Vlado Kitanovski. Illfoto: Colourbox

– Programvaren vi utvikler kan for eksempel brukes av konsertbillettleverandører. Dette kan sikre at konsertbilletter folk printer ut hjemme, ikke er forfalsket, sier doktorgradsstudent Vlado Kitanovski. Han er forsker ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik.

Benytter vanlig hvitt papir

Det unike med metoden er at det ikke er behov for spesialutstyr, men at den benytter det hvite arket du printer på for å skape vannmerkene.

Printede bilder består i realiteten av en mengde punkter. Med programvaren blir usynlige merker lagt inn i bildet ved å endre litt på avstanden mellom fargeprikkene på utvalgte steder. Da dannes det mønstre hvor det hvite i papiret slippes mer gjennom, men ikke nok til at det er synlig i vanlig dagslys. Med litt mer avstand mellom prikkene i bildet reflekteres mer lys fra det hvite papiret, nok til at mønsteret blir synlig med en UV-lyskilde.

– Metoden egner seg spesielt godt for dokumenter med kort levetid, som billetter eller kvitteringer, påpeker Kitanovski.

Bruksområdene er mange, ikke bare i sikkerhetsøyemed. Forskeren ser for seg at metoden også kan brukes til underholdning, for eksempel i barnebøker og spill, hvor skjulte beskjeder kan legges inn i bilder.

Printede bilder består av en mengde punkter. Med den nye programvaren blir usynlige merker lagt inn i bildet ved å endre litt på avstanden mellom fargeprikkene på utvalgte steder. Da dannes det mønstre hvor det hvite i papiret slippes mer gjennom, men ikke nok til at det er synlig i vanlig dagslys. Foto: Reiner Eschbach, Journal of Imaging Science and Technology

Printede bilder består av en mengde punkter. Med den nye programvaren blir usynlige merker lagt inn i bildet ved å endre litt på avstanden mellom fargeprikkene på utvalgte steder. Da dannes det mønstre hvor det hvite i papiret slippes mer gjennom, men ikke nok til at det er synlig i vanlig dagslys. Foto: Reiner Eschbach, Journal of Imaging Science and Technology

Utsatt for misbruk?

Verdifulle dokumenter som pass, vitnemål eller pengesedler har lang brukstid, og sikres med en rekke forskjellige vannmerkingsmetoder – både av typen du og jeg kan se for å være sikre på at dokumentet er ekte, men også skjulte vannmerker som er så godt som umulig å oppdage hvis man ikke har ekspertutstyr.

Teknologien Kitanovski har utviklet gjør vannmerker enkle å gjemme, og like enkle å hente fram igjen. Den skal først og fremst brukes på dokumenter som går fort ut av sirkulasjon igjen. 

– Metoden egner seg spesielt godt for dokumenter med kort levetid, som billetter eller kvitteringer, hvor vi trenger enkle og raske metoder. Den er ment som et supplement til andre, mer krevende metoder, påpeker Kitanovski.

Patentsøkt metode

Forskeren har søkt patent på metoden. Silje Ødelien Langø i NTNU Technology Transfer har bistått med patentsøknaden.

Metoden til forskerne er patentsøkt. NTNU Technology Transfer har bistått med søknaden. Foto: Vlado Kitanovski, Journal of Imaging Science and Technology

Metoden til forskerne er patentsøkt. NTNU Technology Transfer har bistått med søknaden. Foto: Vlado Kitanovski, Journal of Imaging Science and Technology

– Vi har patentsøkt metoden og mottatt en svært lovende granskningsrapport fra Patentstyret i Storbritannia. Målet nå er å få lisensiert ut teknologien, og vi har derfor kartlagt markedet for å finne ut hvem som kan ha interesse av den. Vi er i gang med å etablere dialog med flere ledende selskap på feltet, sier Langø. 

Tilfører ny dimensjon til fagområdet

Når en billettutsteder kan legge inn vannmerker i billettene som skal printes, blir dette et viktig tillegg til andre sikkerhetsmekanismer som allerede finnes. Det utvider bruksområdet og gjør at vi kan sikre hjemmeprintede dokumenter på en bedre måte.

Marius Pedersen, leder av Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory ved NTNU, har merket seg at metoden blir møtt med interesse både blant ekspertise på feltet og ellers.

– Metoden bringer en ny dimensjon til forskningsfeltet rundt vannmerking. Jeg har tro på at den vil få stor utbredelse, sier Pedersen.

Referanse:
Kitanovski, Vlado; Eschbach, Reiner; Pedersen, Marius; Hardeberg, Jon Yngve: Data Hiding by White Modulation in Color Direct Binary Search Halftones. Journal of Imaging Science and Technology 2017 ;Volum 61.(4)